Logo

Angle
Съобщение:
УС на НСБО на свое заседание от 12 ноември 2019г. разгледа постъпило предложение от наши колеги за построяване на Паметник на загиналите служители от НСО. След направеното предложение чрез Началника на НСО генерал-майор Красимир Станчев до Ръководството на службата е взето решение за построяване на Паметник на загиналите служители. В тази връзка обявяваме кампания за набиране на средства от членове на Съюза по Банковата сметка на НСБО: "Юробанк България"АД гр. София IBAN: BG 43 BPBI79391088027701 BIC: BPBIBGSF. В брой в Централния офис на НСБО гр.София ул."Богатица" № 10. От Секретариата на НСБО!

Добре дошли в сайта на НСБО!

www.nsbo-bg.com

Национален съюз "Безопасност и охрана" /НСБО/ е неправителствена, гражданска организация. Учреден е на 2 декември 2004 в София, а с решение №1 от 21 декември 2004 на Софийски градски съд НСБО е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

От началото на съществуването си НСБО показва, че запълва обществената ниша в областта на безопасността и охранителната дейност, свързани с вътрешната сигурност, опазването на гражданския мир, физическата неприкосновеност на личността и обществения ред в страната. Като такава НСБО спазва принципите за равноспоставеност, откритост и прозрачност, като си поставя следните цели:

  • да създава предпоставки за широко обсъждане на обществено значими проблеми
  • да осигури участие на всички ангажирани страни на местната власт и отговорните институции изискващи гражданско участие и диалог
  • да предлага решения и предприемане на конкретни действия по обсъжданите проблеми и въпроси

Програмист:
Христофор Луканов (sandh)
E-mail адрес: sandh@abv.bg

Дизайнер:
Александър Евтимов (Huma)
E-mail адрес: office@padis-bg.com


Затвори