Logo

Angle
За контакт с нас попълнете формата или просто заповядайте в офисите на Съюза.

Адрес:
гр. София 1421
ж.к. “Лозенец”
ул. ”Богатица”10, ет.2

E-mail:
nationalusp@abv.bg

Лица за контакти и телефони:
Методи Борисов
тел.: 02/ 866 94 18
GSM: 088 650 22 12

Банкова сметка на НСБО:
"Юробанк  България" АД
гр. София 1766, район "Витоша"
ул."Околовръстен път" №260
Код по БУЛСТАТ: 000694749

IBAN: BG 43 BPBI79391088027701

BIC: BPBIBGSF


Булстат: 1313 490 79

МОЛ: Румен Ралчeв


Програмист:
Христофор Луканов (sandh)
E-mail адрес: sandh@abv.bg

Дизайнер:
Александър Евтимов (Huma)
E-mail адрес: office@padis-bg.com


Затвори