ОТЧЕТ за дейността на Национален съюз „Безопасност и охрана” през 2014г.

През изминалата година дейността на Управителния съвет /УС/ и НСБО премина под знака на 10 годишнина от неговото учредяване.     На тържеството през декември бяха засегнати много съюзни дейности, затова в настоящият отчет поставяме ударение на някои актуални въпроси и задачи. Свалете файл

ПРИВЕТСТВИЕ на Ген.майор о.р. Румен Ралчев – Председател на УС на НСБО по повод 10 години от учредяването на НСБО

ПРИВЕТСТВИЕ         на Ген.майор о.р. Румен Ралчев – Председател на УС на НСБО                 Уважаеми дами и господа,                 Скъпи гости,                 Приятели от сродни Съюзи и граждански организации,     […]

Наука, политика, разузнаване – кръгът, в който се въртят големите стратези на геополитиката

Невидима сила променя хора, съдби и бъдеще на цели региони в света Наука, политика, разузнаване – кръгът, в който се въртят големите стратези на геополитиката Действащият папа във Ватикана се отказва от престола и никой не дава смислено обяснение за този прецедент. Какво стои зад тези драматични събития? Защо се случват? Кой ги направлява? Светът […]