Screenshot at Nov 19 15-27-14
Ген.-майор Румен Ралчев: Влизането в специален обект чрез агресия задължително поражда обратна агресия

Новини