categoryphotoed0b
На 16 май 2014г. във Варна Националният съюз „Безопасност и охрана” и Българската военноморска конфедерация сключиха меморандум за сътрудничество и взаимопомощ.

Новини