categoryphoto426f
На 22.06.2019г., членове на НСБО Варна участваха при откриваето на най- големия исторически парк до с. Неофит Рилски – край Варна.

Новини