no-image
Националната програма „Да опазим децата на България“. 4-дневни обучителни занятия в гр. София, на тема: „Терористичната заплаха като крайна форма на насилие в училище“. Откриването и първият ден на обучението се проведоха в хотел „България“, зала Десислава на 22.03.2011г.

Новини