categoryphoto95c0
По Националната програма „Да опазим децата на България” на 22 март 2011г. се проведоха 4-дневни обучителни занятия в гр. София, на тема: Терористичната заплаха като крайна форма на насилие в училище”. За повече информация виж рубриката „Новини“.

Новини