categoryphoto154b
Преседателя на НСБО-Варна г-н Петър Стефанов връчи съюзните членски карти на новите членове Делибор Якимовски,Любомир Костадинов и Мартин Чемширов.

Новини