no-image
ПРИВЕТСТВИЕ на Ген.майор о.р. Румен Ралчев – Председател на УС на НСБО по повод 10 години от учредяването на НСБО

ПРИВЕТСТВИЕ

        на Ген.майор о.р. Румен Ралчев – Председател на УС на НСБО

                Уважаеми дами и господа,

                Скъпи гости,

                Приятели от сродни Съюзи и граждански организации,

                Искам най сърдечно да Ви приветствам с Добре дошли на 

нашата юбилейна годишнина.

                На днешния ден преди 10 години беше учреден Национален съюз „Безопасност и охрана”/НСБО/. Нека отдадем заслужено уважение и почит към учредителите на Съюза, които бяха посветили живота си  и своя патриотичен дълг в Националната Служба за Охрана /НСО/. Ние получихме пълна подкрепа, одобрение и участие в първото събрание на тогавашното ръководство  и служителите на службата с Началник Генерал-лейтенант Румен Миланов.

                Целта, която си поставихме тогава беше да оказваме подкрепа за постигане на професионална реализация и социална адаптация на служителите от НСО. След задълбочено обсъждане решихме, че гражданската ни организация за да постигне национална значимост и обществена тежест  трябва да излезе от строгите рамки на службата. От висотата на изминалите години се убеждаваме, че залегналото в съюзния Устав предназначение за разширяване на нашето внимание и отношение по въпросите на националната сигурност, безопасността на гражданите, патриотичното възпитание на младите хора, а оттам и състава са били правилни.

                 Сега с гордост отбелязваме, че „гръбнакът” на нашата гражданска организация са  служители от НСО, МВР, МО,  специалните служби и охранителни фирми, които надхвърлят 40% от състава.  Членове на Съюза извън посочените по горе служби са изтъкнати общественици, икономисти, инженери, юристи, лекари, изявени спортисти, хора на духа и културата, педагози, актьори, художници и други. Радващо е това, че съставът от млади хора в НСБО нараства и достигна 35 %, а жените са над 6 %. С една дума положихме началото с 31 човека, а десет години по късно надхвърляме 6000 д.

              За да постигнем този висок резултат трябва да отдадем дължимото уважение и признателност на стотиците наши координатори и активисти, които изградиха съюзните структури в областните центрове и населени места. Повечето от тях са тук в тази зала за което ги приветстваме и им благодарим. Ето защо сега гордо отбелязваме, че започнахме нашата съюзна дейност в София, а към настоящия момент имаме областни ръководства, координатори и отговорници в близо 150 населени места в страната. Особено активни, инициативни и добри представители на НСБО бяха и са Председателите на Областните и общински съюзни ръководства – Христо Милев – Плевен, Петър Стефанов – Варна, Мирослав Миткин – Силистра, Иван Грозданов – Враца, Петко Игнатов – Ловеч, Георги Димитров – Разград, Мирослав Христов – Козлодуй, Марин Вачевски – Троян, Тодор Хараламбиев – Павликени, д-р Петър Калинов – Хасково, Маноил Манев – Ст.Загора, Костадин Русенов – Бургас/почетен член/, Димитър Лалев – Благоевград /сега Пене Алексиев/ и Николай Тренчев – Петрич. В София това са груповите отговорници Тони Тонев, Пламен Рангелов, Орлин Цветанов, Любен Мутафчийски, Георги Денишев, Пламен Иванов, Валентин Атанасов, Здравко Дойчинов, Светослав Николов, Славчо Дончев, Лазар Лаков, Георги Арсов, Георги Рангелов, Юри Стоилов, Светослав Данов, Емил Маринов, Евгени Димитров и много други. 

             С чувство на удовлетворение и гордост отбелязваме, че изградените под ръководството на УС младежка организация с Председател Ралица Иванова и спортен клуб НСБО с Председател Чавдар Томов участват в национални и регионални инициативи и спортни състезания. НСБО е съучредител на Българската Бодигард Федерация. Спортният ни отбор се представяше достойно в състезанията „Бодигард” и успя да завоюва наградна  купа и флагове. Нашите съюзни и спортни успехи са от активното съдействие и подкрепа на съюзните членов – Илка Алексиева Директор на Колежа по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец” и нейния заместник Красимир Цветанов, за което им благодарим. В съответствие с Устава на НСБО утвърдихме и изработихме съюзна символика, Правила за работа на УС, Етичен кодекс на членовете и своя Интернет страница с актуална информация и съобщения за съюзни мероприятия и изяви. 

             През изминалите десет години членовете на УС и съюзните ръководства работиха неуморно за постигане на влияние и авторитет пред държавните и административни институции и ведомства. Ние, като гражданска организация разкривахме и поставяхме на вниманието нерешени проблеми и въпроси. Настоявахме за по активно и ефективно общинско управление и близост до хората. Наши представители се включваха успешно при ликвидиране на последствията от природните бедствия в с.Бисер, край Варна и Мизия. Този период е значим за нас и поради положените усилия за отпочване на съвместна работа с по големите общини в страната. Сега се гордеем с успехите постигнати от съюзните ръководства с кметовете и общинските съвети в София, Плевен, Ловеч, Ст. Загора, Смолян, Варна, Враца, Силистра, Хасково, Брезник, Троян, Козлодуй, Сандански, Петрич и др.

             Съюза не остана встрани от значими международни и вътрешни събития, като излезна с Декларации отразени в БТА и други медии за българските медици в Либия, по опитите за учредяване на мюсюлмански демократичен съюз в България, по атентата в Сарафово, за създаденото напрежение в Катуница от ромската фамилия Рашкови и други.

             С експертни становища бяхме съпричастни в отстояването на жизнено важни въпроси на Националната сигурност, запазването на вътрешния ред и спокойствието на гражданите. Специално внимание отделихме и продължаваме да настояваме пред Народното събрание за приемане на съвременна законова уредба на Специалните служби  в лицето на НСО и НРС, които вече четвърт век са без такива.

             НСБО също беше активен организатор или съорганизатор на много инициативи и чествания с национална значимост. Оказвахме подкрепа и участвахме в ежегодните чествания на професионалния празник на НСО, подпомогнахме двама служители със здравословни проблеми и деца на загинали служители от МВР. НСБО в София, Плевен, Варна, Смолян, Бургас и Благоевград и Брезник се включиха в отбелязването на 100 год-та от Балканската война/1912г./ НСБО във Враца и Козлодуй ежегодно участват в тържествата посветени на Христо Ботев, а в Ловеч – на Васил Левски. Искам да приветствам всички от НСБО, които се включиха  в Националната кампания „Да опазим децата на България”. При голям интерес от страна на институции, неправителствени организации и медии преминаха единадесет етапа от приетата програма.  Мероприятията в София и страната приковаха вниманието и участието на най-отговорни представители от държавната и изпълнителната власт. Те бяха организирани съвместно със  Столична община и под патронажа на Омбудсмана на Република България с подкрепата на МВР и Министерството на образованието, младежта и спорта. В хода на кампанията бяха направените над 400 предложения, които групирахме и предоставихме на  вниманието на  Председателя на 40-то Народното Събрание. С официално писмо бяхме уведомени, че депозираните от нас предложения за законодателни промени, насочени за опазване на децата на България, са предоставени на вниманието на Комисията по образованието и науката, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по труда и социалната политика, Комисията вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по гражданското общество и медии в Народното събрание. По този начин НСБО показа на практика своята активна гражданска позиция и изразяваше своята тревога пред държавните институции, относно състоянието на възпитанието и образованието на децата и подрастващите.

            Независимо от съпътстващите ни през годините трудности изразяваме задоволство от постоянните лични срещи и контакти на членове на УС на НСБО с ръководни фактори от държавните и административни институции в столицата и някои областни центрове. Успяхме да съхраним и да подновим някои от сключените през годините договори и споразумения за съвместна дейност и партньорство с МВР, НСО, ГД „Охрана” на съдебната власт, БЧК, Националния полицейски синдикат, Кмета на София–Йорданка Фандъкова, правораздавателните органи и др. Бяха запазени, а в някои отношения се задълбочиха  съвместните контакти и участието ни в отделни прояви  от взаимен интерес със сродни съюзи и сдружения. Целта ни е и за напред контактите и съвместните изяви на НСБО да се задълбочават и допринасят за развитието на гражданското общество в страната. Ето защо ние изказваме нашата благодарност за съвместната ни работа с ръководствата на МВР, МО, НСО, ГД „Охрана”, Национален полицейски синдикат, БЧК, Синдиката на българските учители и др.

             Нашито съюзно участие в национални чествания и инициативи е било в повечето случаи със сродни съюзи и организации. Посочвам добрите ни взаимоотношения и  сътрудничество със Синдиката на българските учители с Председател г-жа Янка Такева,  със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва с Председател Ген.лейт. Стоян Топалов, Национална асоциация сигурност с Председател Чавдар Петров, Съюза на Военноинвалидите и Военнопострадалите с Председател мл.лейт.о.з.инж.Петър Велчев, Гражданско сдружение „Епископ Йосип Щросмайер” с Председател Трифон Павлов, Никола Григоров – автор и водещ на предаването „Сите българи заедно”, Национално сдружение на общините в РБългария с Председател Тодор Попов – кмет на Пазарджик, Легия „Раковски” и др.

           Стремяхме се да запазим и задълбочаваме сътрудничеството си с медиите. Участията ни  в отделни предавания през годините бяха по чести, открити и целеви, особено в БНТ-1, Нова телевизия, БТВ, ТВ-7, националните ежедневници „Стандарт”, „Телеграф”, „Република”, „Труд”, „Новинар” и др. През годините на няколко пъти се налагаше да разкриваме пред телевизионните зрители трудната, но благородна работа на служителите от силовите структури и отправените непрофесионални критики и обвинения за работата и статута на служителите от НСО. УС изразява своето задоволство от включването на съюзни координатори и представители в отделни  предавания на елекронните медии и отразяването на инициативи и съюзни изяви на местните печатни издания в Ловеч, Плевен, Варна, В.Търново и др.

          Днес искам да приветстваме и Почетните членове на НСБО, част от които са сред нас. Много от тях бяха и остават съпричастни с изграждането и развитието на нашата гражданска организация. Особено впечатляват личните участия и изяви на Гиньо Ганев, Янка Такева, генералите Румен Миланов, Димитър Владимиров, Димитър Димитров, Тодор Коджейков, Валери Лазаров, Румен Марков, Станислав Стефанов, Живко Живков, Стефан Софиянски, Димитър Попов, Бойко Борисов, Цонко Цонев, Дора Янкова, Валентин Михов, Тодор Батков,  и др.

           Нека да отдадем заслуженото и на десетките наши дарители и спомоществователи, които заделяха и ни предоставяха парични и материални средства. Те дадоха своя принос за полагането на здрава основа и активно изграждане на съюзните структури и организиране на планираните мероприятия от УС на НСБО. Същите са записани в книгата СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ, която се съхранява в централния офис на НСБО.

           През изминалия период положихме началото и успешно развиваме международната дейност на организацията. Запазихме на добро ниво контактите и взаимоотношенията с       Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на страните от НАТО /СИОР/. Сътрудничеството ни със СИОР ще се задълбочи, защото от август т.г. ръководството е поето от българска страна със седалище в София. Запазваме своите контакти и сътрудничество с почетните членове на НСБО от Германия, САЩ, Русия, Франция, Турция, Гърция, Румъния и Македония. Стремим се да активизираме нашите преки делови отношения с техните сродни на НСБО граждански организации и сдружения. Продължаваме да черпим  техния положителен опит и да търсим неговото приложение, съобразно специфичните български условия.

           Десетата годишнина на НСБО ни задължава да гледаме  уверено напред и да заявим, че нашата организация ще бъде достоен коректив на всяко управление в страната по проблеми и  направления залегнали в нашия съюзен Устав. Основната ни цел, която неизменно следваме е да допринасяме за засилване ролята и влиянието на гражданските организации в българското общество.

           В заключение на моето приветствие искам още веднаж да благодаря на всички досегашни членове на УС и КС на НСБО за положения труд в изграждането и развитието на нашата гражданска организация!

            Изказвам своята и на УС на НСБО благодарност към всички съюзни ръководства и членове от страната, като им пожелавам крепко здраве и успехи в издигане на влиянието и авторитета на Съюза в общините и населените места!

             Изразявам увереност, че нашата съвместна работа с Почетните членове, Учредителите  и сродните организации и сдружения на НСБО ще се развиват и задълбочават  от взаимен 

интерес и за просперитета на България!

ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК ! 

Новини