no-image
Становище на Управителния съвет на НСБО по проекто-бюджета на Република България в частта му за Министерството на отбраната за периода 2015 – 2017г.

Новини