categoryphotoe4c2
В изпълнение плана за работа на НСБО през 2011г. на 01 декември 2011г. в зала „София“ на БЧК бул.“Джеймс Баучер“№76 се проведе среща на ръководството с актива от София и страната.

Новини