Контакти с НСБО

За контакт с нас попълнете формата или просто заповядайте в офисите на Съюза.

Адрес:
гр. София 1421
ж.к. “Лозенец”
ул. ”Богатица”10, ет.2

E-mail:
nationalusp@abv.bg

Лица за контакти и телефони:
Методи Борисов
GSM: 088 650 22 12

Банкова сметка на НСБО:
„Юробанк  България“ АД
гр. София 1766, район „Витоша“
ул.“Околовръстен път“ №260
Код по БУЛСТАТ: 000694749

IBAN: BG 43 BPBI79391088027701

BIC: BPBIBGSF

Булстат: 1313 490 79

МОЛ: Румен Ралчeв

Форма за контакт