Устав на НСБО

Този Устав на НСБО е приет на Учредително събрание на Съюза, проведено на 02.12.2004 година в София, изменен и допълнен от Общото събрание на НСБО от 01.12.2007 година и на 27 март 2019 година.