За оръжието

Между изстрела и отката
Всичко за оръжието
бр. 24, стр.18 – 19, 20. XI. – 04. XII. 2012

Между изстрела и отката
Всичко за оръжието
бр. 23, стр.20 – 21, 06. XI. – 20. XI. 2012

Между изстрела и отката
Всичко за оръжието
бр. 22, стр.18 – 19, 23. X. – 06. XI. 2012

Между изстрела и отката
Всичко за оръжието
бр. 21, стр.20 – 21, 09. X. – 23. X. 2012

„Малките“ части в самозарядните огнестрелни оръжия
Всичко за оръжието
бр. 20, стр.18 – 21, 25. IX. – 09. X. 2012

Абсолютно точен изстрел? Има ли такова чудо?
Всичко за оръжието
бр. 19, стр.02 – 05, 11. IX. – 25. IX. 2012 г.

Много видели, малко разбрали
Същината и истината са в детайла и подробностите

Всичко за оръжието
бр. 13, стр.18 – 19, 19. VI. – 03. VII. 2012