categoryphoto8f89
Членове на НСБО пред паметника на Генерал Димитър Гръбчев в гр.Етрополе. Другарска среща проведена в общината на 1.11.2018 по повод 50 години от смъртта на генерала.

Новини