no-image
ОТЧЕТ за дейността на Национален съюз „Безопасност и охрана” за 2022 г.

Уважаеми колеги,

Добре дошли на Общото събрание на НСБО!  Приемете моите поздрави за Вас и за всички членове на Съюза!

И на това Общо събрание преди отчета за нашата дейност не мога да не взема отношение по войната между Русия и Украйна.    

Измина повече от година а, следейки ставащите събития през последните месеци може определено да се подчертае, че от ден на ден „мостовете“ за преговори, за примирие се разрушават и намаляват. Няма никакви дипломатически мерки за спиране на войната.

Медийната пропаганда в провеждащата се информационна война вместо да съдейства за сядане на масата за преговори прави точно обратното. Създава напрежение и разединение. Противоречивата и едностранно поднасяна информация, оценки и  мнения на „военни експерти”, оказват отрицателно въздействие. Преговарящи страни и  екипи няма. Направените опити в тази посока завършиха с прехвърляне на топката и увеличаване на санкциите към Русия и доставка на оръжия за Украйна. Не се вижда края на тази война.

Отново се питаме, всички ние гражданите на Европа – На къде отиваме? Не се ли страхуваме, че наближаваме онази червена линия, преминаването, на която има непредсказуеми последици.

Повече по темата ще чуем от дипломата – политически анализатор и наш колега член на НСБО Боян Чуков в предвиденото време за изказвания.

Сега по нашата Съюзна работа.

    I. Организационно състояние и участие в инициативи и мероприятия.

 През изминалата 2022 години  УС на НСБО проведе три заседания, разгледа 6 въпроса и прие 5 решения  които бяха свързани с укрепване на организационното състояние на Съюза и с провеждането на Общото събрание. С подадените и обработени до 31 декември 2022г. 93 молби за  членство(с 16 повече спрямо 2021г), общия брой на съюзните членове е над 6800 души. Личен принос за привличане на нови членове през 2022г. имат членовете на Съюза Богомил Атанасов и Светослав Данов от Столичната структура на НСБО с по 8 нови члена.

От нашите структури в страната Плевенската е с 9 нови члена, Варненската с 7, Старо Загорската с 5 и др.     Смятам, че  заръката от миналото Общо събрание към всеки от нас да  агитира и привлече по един млад член за Съюза е валидна и днес.

Отново поставяме като основна задача пред областните и общински ръководства засилване на контактите  за привличане на млади  членове на Съюза.      

Положителна е  и тенденцията за членство в Съюза на членове от едно семейство, което е знак за приемственост. Миналата година посочихме за пример няколко семейства, а сега към тях добавяме  Теодор Георгиев с неговия син Ленко и внук Мартин, който е   нов член на Съюза от миналата година.

Продължава да е балансиран  приемът на съюзни членове от София и страната, който е приблизително по 50% от подадените заявления.     Запазва се тенденцията и за прием на членове на Съюза до 40 години, който е 29% от състава на НСБО. Към настоящия момент  жените в нашата организация са 438 или 7%.

Останалите тенденции по структурата и членството в Съюза се запазват.

Да си ги припомним отново:

  • членовете на НСБО от МВР,МО,НСО и от другите служби са 2189 д.

      или (34,1%), офицерите са 1393 д.,а сержантите 802 д.

  • с висше образование са 3288 от членовете, а със средно 3193 д.

 Профила на нашите членове извън посочените по-горе служби е:

  • икономистите са 522 д.,инженерите 383 д.,юристите и адвокатите 138 д.,лекари 105 д.,финансисти и банкери 38 д.,учители 34 д., шофьори и охранители 124 д. и др.

Дейността на Съюза за периода се ръководеше от Уставните задачи и решенията на Общото събрание на НСБО от 12 май 2022 година.

      И през тази година членове на НСБО от София, Плевен, Варна, Ловеч, Бургас, Стара Загора, Троян , Козлодуй и др. се включиха  при честване на бележити дати и годишнини, на юбилейни тържества и национални празници.     

 На 23.02.2022г. в Ловеч по инициатива на ръководството на НСБО-Ловеч с председател Петко Игнатов се проведе традиционната среща, посветена на Васил Левски. В нея взеха участие представители на структурите на НСБО от София, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Враца, Троян, Павликени и Попово. Историкът Теодор Тончев запозна и анализира събития свързани с Левски и революционните комитети в Ловешко и страната. На срещата членовете на регионалните структури на НСБО се обединиха около каузата за привличане на млади Съюзни членове и засилено историческо и патриотично възпитание на децата на България като продължение на дългогодишната програма на НСБО „ Да опазим децата на България”.

 Поредицата от изяви през годината завърши в София на 5 декември 2022г. Членовете на Управителния и  Контролен съвет както и членове на Съюза участваха на среща с лектора Боян Чуков . Беседата бе по актуални въпроси от международно и вътрешно-политическо значение.

 На миналото Общо събрание призовах да  обединим усилията на всички наши структури и да подемем инициатива под наслов „Памет – Българийо за тебе те умряха”.  Тази заръка остава трайно в нашия План.

Конкретен пример по темата!

През лятото на  2022 година беше завършен и тържествено открит паметникът на опълченците от с.Овча могила Свищовско.  С приоритет в работата си и заслуга в тази благородна инициатива има нашия координатор в Плевен Христо Милев.

 Ние от НСБО високо ценим извършената от Вас работа за построяването на Паметника. Резултатът от това благородно дело, ще е от духовна полза за всички жители и гости на с.Овча могила, Община Свищов и България бе подчертано в изпратения от нас поздравителен адрес до кмета на Свищов д-р Генчо Генчев.

И в продължение на тази инициатива  на НСБО в Плевен беше изработена и подарена от Иванчо Христов(член на Съюза)  паметна плоча за стената на Крепостта „САРАЯ“ изградена през  седемнадесети век. Благодарение на подкрепата от Иван Петков настоящ Областен управител  на 28.02.23г.плочата е монтирана и тържествено открита.

Браво на Христо Милев с пожелания за бъдещи успехи, а на другите областни и общински структури  да подемат инициативата .

 Ръководството на НСБО – Варна не закъсня и взе решение да се подготви нов проект за изграждане на ПАНТЕОН НА БЪЛГАРСКИТЕ КАНОВЕ И ЦАРЕ ( СГРАДАТА РОЗЕТА ), който проект да бъде предложен за изграждане на основата на публично частно партньорство      

 Няма как и на това Общо събрание Управителния съвет да не даде за пример  добрия организационен живот   на  Плевенската , Варненската  и Старозагорската структури на НСБО.

 Вие знаете, че главната заслуга за това е на нашите координатори Христо Милев за Плевен , Петър Стефанов за Варна  и Драгомир Петков за Стара Загора както и съюзните  ръководства по места. Прави впечатление , че всяка година от тези  структури не се пропускат важни събития от местно и национално значение. Това е оценка за участие в обществения и културен живот на областните центрове.

Ще чуем след малко доклада на Контролния съвет за финансовото състояние на Съюза. Знаете добре, че членския внос е основен финансов приход за нас.

Събираемостта на членския внос от Софийската, Плевенската и Варненската структури са водещи. С най-бързо годишно отчитане до месец март са  Козлодуйската, Силистренската, Казанлъшката и Пещерската структури. По численост са по малки от големите областни  , но основната заслуга е на нашите координатори там Мирослав Христов, Мирослав Миткин, Злати Коцев и Иван Джинев.

Същото се отнася и за нашите групови отговорници от София Лъчезар Георгиев, Димитър Димитров, Димитър Антонов и Петър Антонов.

      В тази връзка  УС на НСБО на  заседание  от  27.03.2023 г. излиза с предложение към Общото събрание за промяна на месечния членски внос от 1 януари 2024г същият да стане 3лв. Знаете много добре, че от учредяването на Съюза през 2004 г.до сега същият  не е променян и остана 2лв. на месец. Налага се да приемем това предложение на Управителния съвет.

    И тази година  няма да се спирам подробно на конкретните изяви по места с което смятам ,че давам възможност на нашите областни координатори да вземат лично отношение.

Запазват се изявите които по традиция провеждаме свързани с децата – турнири по лека атлетика, туризъм, стрелба и др.

 Дано и с новорегистрираните спортни клубове, които са и членове на Българската бодигард федерация работата в тази насока се разшири. Новорегистрираните клубове са към нашите структури в Плевен, Стара Загора, Хасково, Търговище, Варна и Петрич. Пловдив са пред финализиране на регистрацията. Спортен клуб НСБО е регистриран през 2012 година.

       Успешно и в голяма степен са изпълнени задачите по Плана на НСБО за 2022г., взетите решения от  Общото събрание и решенията на УС на НСБО. Проведените мероприятия повишават ролята и престижа на НСБО, като гражданска организация в страната.     

В интерес на съюзните членове УС и тази година  продължи договорите за ползване на услуги и сделки с определена отстъпка със заверена членска карта   с наши партньори и приятели.

      В началото на годината подновихме договора за 2023г. с ръководството на хотел ”Хемус” за ползването на предлаганите услуги с отстъпка за членове на Съюза.

      В тази връзка отново напомням, че  за  популяризиране на Съюза са създадени и функционират следните електронни канали, които се актуализират и поддържат информационно, а те са:

  • Интернет и Фейсбук страниците на НСБО.
  • Фейсбук страница на Младежката организация на НСБО.
  • Фейсбук страница на НСБО – Бургас и Варна.

Следете и се интересувайте за събитията и новините които се отразяват.

В рубриката „НСБО в снимки” има поместени линкове с които Ви се дава възможност да се запознаете с мероприятията  на Съюза отразени от централните и местни  телевизии и други интернет възможности.    

УС на НСБО отчита, че и през изминалата  година, структурите на НСБО работиха в обстановка с променливи условности свързани с пандемията и войната в Украйна.

Независимо от създалата се ситуация през последните 2-3 години най-полезни и успешни са  личните контакти и взаимоотношения на наши съюзни координатори с отделни представители на областно и общинско ниво.

За поредна година даваме за пример  проявената инициативност на нашия  координатор в Плевен  – Христо Милев.

НСБО продължава да се развива устойчиво и стабилно като неправителствена организация. 

Отново насочваме Вашето внимание към утвърдилите се като основни направления които следва да бъдат приоритет на  нашата работа:

  • Ефективно взаимодействие със системата на държавните органи, публичната и частната сфера;
  • Активно участие при осъществяване  правото на всеки гражданин да иска от органите по-добро управление и по-добра администрация;
  • Подобряване на  личното   участие и ангажираност в съюзните мероприятия и подпомагане на гражданския контрол на НСБО за решаването на специфичните проблеми в регионите и общините.
  •  Всички структури и членове от столицата и страната да свързват изявите  за утвърждаване на високия авторитет на организацията. 

 II. Взаимодействие с държавните и административните  структури,  сродни организации и медиите.

През отчетния период УС положи големи усилия да запази и където е възможно да разшири нашето съюзно взаимодействие и контакти с държавните и административни структури в София и страната. Нека да е ясно, че не винаги сме  разбирани и не всякога сме получавали необходимото съдействие по поставяните от нас инициативи и наболели въпроси.

Както на централно, така и на регионално ниво сме отчитали съществуващите реалности в отделните населени места. При изложението на доклада бяха посочени някои от реализираните контакти на областните ръководства на НСБО с органите на местната власт. Такива трябва и в бъдеще да се подържат.

Членове на УС, както и наши съюзни координатори се стремяха да постигнат по-добро взаимодействие и съгласуваност с избраните за кметове и общински съветници – членове на НСБО. За местните избори през тази година целта ни остава за участие на наши представители в управлението на общинско и областно ниво. Това ще даде възможност за своевременно поставяне за разрешаване на обществено значими проблеми и дълго отлагани нерешени въпроси от живота на хората. УС отчита, че по добри резултати в цялостната съвместна работа бяха постигнати с кметовете и общинските съвети в София, Плевен и Ст. Загора  

УС на НСБО отчита като положителни  постоянните лични срещи и контакти на Председателя на Съюза – академик Румен Ралчев с ръководни фактори от държавните и административни институции в столицата и някои областни центрове.

Направените по инициатива на Председателя на Съюза няколко срещи през 2022г. с  ръководството на Националната служба за охрана и лично с Бригаден генерал Емил Тонев доведоха до единение по редица въпроси  от  взаимен интерес както и по въпроса за приемственост и уважение между поколенията служители на НСО. С решение на УС на НСБО Бригаден генерал Емил Тонев  бе удостоен със званието Почетен член на Съюза.

Сътрудничество с медиите

За медиите сме отбелязвали и друг път на Общите събрания и наши сбирки, че са една от приоритетните области, в които трябва да работи нашият Съюз.

Работата ни в сайта и Фейсбук страниците на Съюза  са тези, които правят достояние целите и резултатите от работата на НСБО в столицата и страната. Посещавайте ги по често!

НСБО запази сътрудничеството си с медиите, а прякото  участие в предавания на Председателя на УС Румен Ралчев и члена на УС Румен Миланов  бяха по чести и целеви, особено в телевизия ON AIR,Нова телевизия, БТВ, националните ежедневници „Стандарт”,”Труд”, „Телеграф”, „Република”, „Новинар” и др.Споделените позиции и изразено мнение по  събития свързани с НСО са израз и за позицията на нашата неправителствена организация. В едно от предаванията миналата годинапотелевизия ON AIR двамата генерали от различен ъгъл изразиха позицията си в подкрепа на НСО в поредния опит за създаване на напрежение от управляващите по статута, функциите и  структурата на Службата.

Нашия Съюз не играе ролята на  наблюдател, който оценява работата на държавните институции. По скоро  отстояваме необходимата прозрачност, ефективност и  защита на обществения интерес.

Ще се стремим да запазим добрият тон и взаимоотношения с тези и други медии и през 2023г.

Сътрудничество с неправителствените организации

При осъществяване на дейността си НСБО  търси активната подкрепа и сътрудничество с организациите на гражданското общество.   

Бяха запазени, а в някои отношения се задълбочиха  съвместните контакти и участието ни в отделни прояви  от взаимен интерес със сродни съюзи и сдружения  от МО, МВР, СБУ , Съюза на офицерите и сержантите от запаса и др. Проведените срещи на Генерал Ралчев с Генерал  Златан Стойков – председател на СОСРЗ, полковник Чавдар Петров – председател на Асоциация сигурност , Председателя на Съюза на военноинвалидите и пострадалите от войните Петър Велчев и други са пример за това.    

Целта ни е и за напред контактите и съвместните изяви да се задълбочават и допринасят за развитието на гражданското общество в страната.

Последните  събития и процеси в страната изискват още по голяма инициатива и настойчивост на гражданските неполитически и непартийни организации. Настойчиво да се поставят  за решаване пред държавните и административни органи , институции и ведомства въпроси  касаещи опазването на обществения ред и сигурността на населението. Само тогава хората ще оценят по достойнство нашите усилия в тази посока.

                                                 Ген.-майор о.р. Румен Ралчев

                                                            Председател на УС на НСБО

Новини