no-image
Общо събрание на членовете на НСБО в зала „София“ на Българския Червен Кръст – 29 март 2017г. Отчет на УС на НСБО за 2016г.

 Днес, 29 март 2017г.  провеждаме  Общото събрание на НСБО, за да направим Отчет за своята дейност през изминалата 2016г. и   да определим съюзните цели и задачи за работа през настоящата година. Общото събрание   провеждаме само  три дена след парламентарните избори в страната. УС на НСБО ще направи необходимите постъпки за срещи и лични контакти   отчитайки новите обстоятелства.

Свалете файл

Новини