no-image
Общо събрание на членовете на НСБО в зала „София“ на Българския Червен Кръст – 12 май 2021г. Отчет на УС на НСБО за 2019г. и 2020г.

Искам най-сърдечно да Ви приветствам с Добре дошли на Общото събрание и да поднеса поздрави за Вас и за всички членове на Съюза!

      Днес, 12 май 2021г.  провеждаме  Общото събрание на НСБО, за да направим Отчет за своята дейност през изминалите 2019г. и 2020г. и  да определим съюзните цели и задачи за работа през настоящата година. 

     Както Ви е известно във връзка с наложените забрани и ограничения от март миналата година свързани с вируса COVID 19 бе невъзможно провеждането на планираното  Общото събрание насрочено за 26 март 2020г. С удължавания и прекъсвания от Националния оперативен щаб ограниченията продължават и до сега. 

      Всичко което през 2020 година се случи и засегна икономиката, туризма, спорта, културата и нормалния ритъм на живот даде отражение и в нашите инициативи и планирани мероприятия.

       С гордост ще отбележим ,че в годината на пандемия   на 11 септември 2020г. в НСО бе открит паметник на загиналите служители от УБО и НСО при изпълнение на служебния им дълг.

        Да припомним:

        Много от членовете на Управителния съвет и членове  на Съюза са бивши служители от УБО и НСО. След 10 ноември 1989г. последваха не само структурни промени, но и сериозни съкращения на офицерския, сержантския и волнонаемния състав. С годините се губи не само връзката между поколенията служили в Службата за охрана, но се забравя и паметта на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители. Сред тях са началници, офицери, сержанти и волнонаемни. Преди 10 ноември от централни и вътрешни указания публичност и гласност на много от случаите не се даваше.

      В тази връзка УС на НСБО на свое заседание от 12 ноември 2019г. разгледа постъпило предложение от наши колеги за построяване на Паметник на загиналите служители от НСО. 

      Управителния съвет на НСБО излезе с мотивирано предложение чрез Началника на НСО  до Ръководството на службата за построяване на паметник. Предложението бе прието  от ръководството на НСО. 

       Със стартиралата инициатива за набиране на средства за паметника НСБО дари 4000(четири хиляди) лева на НСО.

        Нека изкажем отново благодарност и уважение към дарителите от Съюза. 

        Фон на съюзния календар за 2021г. е Паметникът в НСО.                                        

    I. Организационно състояние и участие в инициативи и мероприятия.

       През изминалите 2019 и 2020 години  УС на НСБО проведе шест заседания, разгледа 10 и прие 9 решения  които бяха свързани с укрепване на организационното състояние на структурите на Съюза и с провеждането на Общото събрание. С подадените и обработени до 31 декември 2020г. 174 молби за  членство, общия брой на съюзните членове е 6641 души. Тук е място да дам за пример Старозагорската структура на НСБО с председател Драгомир Петков с 30 подадени заявления за членство. Смятам, че е добре да припомня заръката от миналото Общо събрание към всеки от нас да помисли, агитира и привлече по един млад член за Съюза. Положителна е тенденцията за членство в Съюза на членове от едно семейство, което е знак за приемственост. Продължава да е балансиран както отбелязах и предишните години  приемът на съюзни членове от София и страната, който е приблизително по 50% от подадените заявления. Запазва се тенденцията за прием на членове на Съюза до 40 години, който е 20,8 % от състава на НСБО. Към настоящия момент  жените в нашата организация са 410 или 6,5%. 

Останалите тенденции по структурата и членството в Съюза се запазват.

 Да си ги припомним: 

    – членовете на НСБО от МВР,МО,НСО и от другите служби са 2178 д.

       или (34,1%), офицерите са 1384 д.,а сержантите 794 д.

    – с висше образование са 3273 от членовете, а със средно 3179 д.

 Профила на нашите членове извън посочените по-горе служби е:

    – икономистите са 510 д.,инженерите 377 д.,юристите и адвокатите 

       136 д.,лекари 103 д.,финансисти и банкери 35 д.,учители 33 д., 

       шофьори и охранители 115 д. и др.

 Дейността на Съюза за периода се ръководеше от Уставните задачи и решенията на Общото събрание на НСБО от 27 март 2019 година.

     – За пореден път от Секретариата на Съюза бяха изпратени към пожелалите наши координатори лекции и материали свързани с темите: „Терористичната заплаха като крайна форма на насилие в училище“,”Насилието сред и върху деца и младежи” и „Възпитание в моралните ценности” с препоръка същите да се представят за ползването им като обучителни материали в училищата по места.

      – В началото на годината подновихме договора за 2021г. с ръководството на хотел ”Хемус” за ползването на предлаганите услуги с отстъпка за членове на Съюза.

      – Членове на НСБО от София, Плевен, Варна, Ловеч, Бургас, Троян Козлозуй и др. се включиха  при честване на бележити дати и годишнини, на юбилейни тържества и национални празници(повечето проведени през 2019г.). 

      –  НСБО Бургас продължава традицията и  откроява вниманието към децата. Обединени от каузата в подкрепа на младото поколение и талантливите деца, членовете на бургаската структура на НСБО направиха дарение(тромпет) на млад музикален талант.

      – По традиция и през 2019г. съюзните структури от Враца и Козлодуй взеха участие и с полагане на венци за тържествата посветени 2-ги Юни Денят на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Поради пандемията това не стана през 2020г.

    Отварям скоба и насочвам вниманието Ви , че през последните години нашата патриотична неправителствена организация  проведе лекции и дискусии посветени на Девета плевенска дивизия и 34 троянски полк в Плевен и Троян свързани с  Дойранската епопея по време на Първата световна война. Паметник на Ген.Владимир Вазов в Плевен и Троян нямаше. Сега има! 

      НСБО – Плевен проведе  зонална среща на 17.04.2019г. Беше представен документалния филм „ Песента на генерала“ за Генерал Радой Ичев Сираков – началник на Девета пехотна Плевенска дивизия. Паметник на генерала в родния  Угърчин нямаше. Сега има.

     С участието на членове на НСБО от Плевен бе възстановен бюст-паметника на Генерал Иван Винаров. 

     Работата по участието на НСБО Варна по програмата за възстановяване на уникалния исторически паметник  „ АСПАРУХОВ ВАЛ „   продължи и през 2019г.и 2020г. Проектът e включен в състава на Аспаруховия парк.

      На 26.02.2020 г.(преди обявяване на мерките за пандемията) в Ловеч по инициатива на ръководството на НСБО-Ловеч с председател Петко Игнатов се проведе традиционната среща, посветена на Васил Левски. В срещата взеха участие представители на структурите на НСБО от София, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Враца, Троян, Павликени и Попово. Историците Цочо Билярски и Теодор Тончев запознаха и анализираха от своя гледна точка  последните документи от турския архив в Истанбул, свързани с Левски и революционните комитети в Ловешко и страната.     Членовете на регионалните структури на НСБО се обединиха около каузата за привличане на млади Съюзни членове и засилено историческо, и патриотично възпитание на децата на България като продължение на дългогодишната програма на НСБО „ Да опазим децата на България”.

      Предлагам да  обединим усилията на всички наши структури от страната и подемем инициатива под наслов „Памет – Българийо за тебе те умряха”

       През последните години стана традиция на Общите събрания на Съюза  с приоритет да посочваме инициативите на водещите структури.                   

        Управителния съвет на НСБО и на това Общо събрание дава за пример  добрия организационен живот   на  Плевенската , Варненската , Бургаската структури и Старозагорската структури на НСБО.

        Както вече знаете главната заслуга за това е на нашите координатори Христо Милев за Плевен , Петър Стефанов за Варна , Николай Николов за Бургас и Драгомир Петков за Стара Загора както и съюзните  ръководства по места.      

       Прави впечатление , че всяка година от тези  структури не се пропускат важни събития от местно и национално значение. Това е оценка за участие в обществения и културен живот на областните центрове.

       Тази година подробно няма да се спирам на конкретните изяви по места с което смятам ,че давам възможност на нашите областни координатори да вземат лично отношение. В отчетите които получихме за 2019г. НСБО Плевен посочват изяви като инициатори и организатори в  над 20 мероприятия, НСБО Варна в над 15 и НСБО Бургас в над 10.

       Запазват се изявите които по традиция провеждаме свързани с децата – турнири по лека атлетика, щафети, морски многобой, ветроходство и др.       

       Успешно и в голяма степен са изпълнени задачите по Плана на НСБО за 2019г.и 2020г., взетите решения от  Общото събрание и решенията на УС на НСБО. Проведените мероприятия повишават ролята и престижа на НСБО, като гражданска организация в страната.     

        В интерес на съюзните членове УС и тази година  продължи договорите за ползване на услуги и сделки с определена отстъпка със заверена членска карта   с наши партньори и приятели.

       Същите са поместени в сайта на Съюза – рубриката „Приятели”..

В тази връзка отново напомням, че  за  популяризиране на Съюза са създадени и функционират следните електронни канали, които се актуализират и поддържат информационно, а те са: 

– Интернет и Фейсбук страниците на НСБО.

– Фейсбук страница на Младежката организация на НСБО.

– Фейсбук страница на НСБО – Бургас.

Следете и се интересувайте за събитията и новините които се отразяват.

     В рубриката „НСБО в снимки” има поместени линкове с които Ви се дава възможност да се запознаете с мероприятията  на Съюза отразени от централните и местни  телевизии и други интернет възможности. 

           В организационен аспект отново посочвам продължаващата ниска 

     активност и незадоволителна  работата  на структурите ни в

     Кюстендил, Смолян и Кърджали.

           Извода е:  подмладяване и избор на дейни ръководства по места с

       лична инициатива и желание за работа.

          Отново поставяме като основна задача пред областните и общински ръководства засилване на контактите  за привличане на млади  членове на Съюза.       

    УС на НСБО отчита, че през изминалата  година, структурите на НСБО работиха в необичайна  обстановка свързана с пандемията. 

     Независимо от създалата се ситуация най-полезни и успешни се оказаха личните контакти и взаимоотношения на наши съюзни координатори с отделни представители на областно и общинско ниво.

     Даваме за пример  проявената инициативност на нашите  координатори в Плевен и Варна  – Христо Милев и Петър Стефанов.

      Изказваме нашата благодарност и с решение на УС на НСБО от 18.03.2020г.  същите са удостоени с отличието „Почетен член” на НСБО за принос в развитието на местните структури. Отличията са връчени.

      НСБО продължава да се развива устойчиво и стабилно като неправителствена организация.  

   Отново насочваме Вашето внимание към основните направления които следва да бъдат приоритет на  нашата работа: 

Ефективно взаимодействие със системата на държавните органи, публичната и частната сфера;

Активно участие при осъществяване  правото на всеки гражданин да иска от органите по-добро управление и по-добра администрация; 

Подобряване на  личното   участие и ангажираност в  съюзните мероприятия и подпомагане на гражданския контрол на НСБО за решаването на специфичните проблеми в регионите и общините.

 Всички структури и членове от столицата и страната да свързват изявите  за утвърждаване на високия авторитет на организацията.  

 II. Взаимодействие с държавните и административните  структури,  сродни организации и медиите. 

   През  отчетния период УС положи големи усилия да запази и където е възможно да разшири нашето съюзно взаимодействие и контакти с държавните и административни структури в София и страната. Нека да е ясно, че не винаги сме били разбирани и не всякога сме получавали необходимото съдействие по поставяните от нас проблеми и наболели въпроси. 

       Както на централно, така и на регионално ниво сме отчитали съществуващите реалности в отделните населени места. При изложението на доклада бяха посочени някои от реализираните контакти на областните ръководства на НСБО с органите на местната власт. Такива трябва и в бъдеще да се подържат.

     Членове на УС, както и наши съюзни координатори се стремяха да постигнат по-добро взаимодействие и съгласуваност с избраните за кметове и общински съветници – членове на НСБО. Целта ни беше и си остава участие на наши представители в управлението на общините и своевременно да се поставят за разрешаване на обществено значими проблеми и дълго отлагани нерешени въпроси от живота на хората. УС отчита, че по добри резултати в цялостната съвместна работа бяха постигнати с кметовете и общинските съвети в София, Плевен, Ст. Загора и  Варна 

       УС на НСБО изразява задоволство от постоянните лични срещи и контакти на Председателя на Съюза – академик Румен Ралчев с ръководни фактори от държавните и административни институции в столицата и някои областни центрове.

        Направените по инициатива на Председателя на Съюза няколко срещи с  ръководство на Националната служба за охрана и лично с Бригаден генерал Емил Тонев доведоха до единение по основни цели и задачи от взаимен интерес.

         Миналата година отбелязахме за направена презентация на книгата „Терор” на автора Иван Палчев (журналист, дипломат) и направеното дарение на 50 книги от името на Съюза за НСО. Желаещите сега могат да закупят книгата от Павлина Кънева протокол на събранието.

       Напомням, че книгата е посветена на борбата срещу тероризма. 

Сътрудничество с медиите

За медиите сме отбелязвали на Общите събрания и наши сбирки, че са една от приоритетните области, в които трябва да работи нашият Съюз.

       Работата ни в сайта и Фейсбук страниците на Съюза  са тези, които правят достояние целите и резултатите от работата на НСБО в столицата и страната. 

      НСБО запази сътрудничеството си с медиите, а прякото  участие в предавания на Председателя на УС Румен Ралчев и члена на УС Румен Миланов  бяха по чести и целеви, особено в телевизия ON AIR,Нова телевизия, БТВ, националните ежедневници „Стандарт”,”Труд”, „Телеграф”, „Република”, „Новинар” и др.Споделените позиции и изразено мнение по  събития свързани с НСО са израз и за позицията на нашата неправителствена организация.

   Нашия Съюз не играе ролята на  наблюдател, който оценява работата на държавните институции. По скоро  отстояваме необходимата прозрачност, ефективност и  защита на обществения интерес. 

       Ще се стремим да запазим добрият тон и взаимоотношения с тези и други медии и през 2021г.

        Сътрудничество с неправителствените организации

  При осъществяване на дейността си НСБО  търси активната подкрепа и сътрудничество с организациите на гражданското общество.   

      Бяха запазени, а в някои отношения се задълбочиха  съвместните контакти и участието ни в отделни прояви  от взаимен интерес със сродни съюзи и сдружения  от МО, МВР, СБУ , Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Асоциацията международни отношения и др.      

      Целта ни е и за напред контактите и съвместните изяви да се задълбочават и допринасят за развитието на гражданското общество в страната.

       Последните  събития и процеси в страната изискват още по голяма инициатива и настойчивост на гражданските неполитически и непартийни организации. Настойчиво да се поставят  за решаване пред държавните и административни органи , институции и ведомства въпроси  касаещи опазването на обществения ред и сигурността на населението. Само тогава хората ще оценят по достойнство нашите усилия в тази посока. 

                                                 Ген.-майор о.р. Румен Ралчев

                                                            Председател на УС на НСБО

Новини