categoryphoto1812
Инициатива на НСБО гр. Сандански от 24.02.2013г. за обединяване усилията на неправителствените организации и държавните институции от града за укрепване на гражданското общество и издигане ролята и утвърждаването му в местното самоуправление

Новини