categoryphoto0afe
На 09.05.2019 г. Преседателя на НСБО-Варна г-н Петър Стефанов връчи съюзните членски карти на новите членове Нина Динкова и инж.Станимир Василев

Новини