no-image
На 11 март 2010г. се проведе събрание на софийската структура на НСБО.

На 11 март 2010г. в зала „Овална” на БЧК се проведе  събрание на софийската структура на НСБО. С пълно болшинство бе избрано ръководство и състав на комисиите на НСБО София в състав:

Председател – Еди Минасян;

Зам.предс.по орг. въпроси – Веселин Павлов;

Зам.предс.мероприят. и връзка с медиите – Никола Ладжов;                                                                      

Координатор – Тони Тонев; 

Състав  на комисиите по :

1. Сигурност и охрана  – председател ген.м-р Милчо Бенгарски;

Членове: 

Славчо Геновски;

Божидар Йорданов;

Георги Вълов;

Бойко Димитров;

Петя Симеонова.

2. Финансово-икономическа – председател проф.Веселин Цветков;

Членове:

Крум Пешев;

Людмил Владимиров;

Петър Терзийски.

3. Юридическа – председател  Данчо Джиков;

Членове: 

Пенка Ладжова;

Лилко Йоцов;           

Веселин Павлов;

Зорница Кондакова.

4. Образованието, децата и младежта – председател Илка Алексиева;

Членове: 

Юлия Николова;

Елена Димитрова;

Миглена Димитрова;

Красимир Цветанов.

Свалете файл

Новини