no-image
На 20.10.2010 г. се проведе събрание за учредяване на Младежка секция към Национален съюз „Безопасност и охрана“.

  На 20.10.2010 г. се проведе събрание за учредяване на  Младежка секция към Национален съюз „Безопасност и охрана”. 

Дневният ред включваше:

Избор на Младежки съвет и Избор на Председател.

Учредителното събрание взе следните решения:

1. Приема предложенията за Младежки съвет в състав от седем души:

Даниел Стефанов Делчев 

Ралица Петрова Иванова 

  Петя Иванова Симеонова

Николай Валентинов Николов

Милен Валериев Цветков

Петър Александров Милчев

Григор Петров Георгиев

2. Избра Даниел Стефанов Делчев за председател на Младежкия съвет.

           Национален съюз „Безопасност и охрана”

Новини