categoryphotob4fd
На 29.04.2015г. по инициатива на НСБО гр.Плевен се проведе среща-беседа за Дойранската епопея(1915-1918г.) и житейския път на ген.полковник Демир Борачев

Новини