no-image
На 30.03.2012г. се проведе Общо събрание на членовете на НСБО в зала „София“ на Българския Червен кръст.

ОТЧЕТ за дейността на Национален съюз„Безопасност и охрана” през  2011г.

Свалете файл

Новини