categoryphoto089b
На 5 юни 2014г. по инициатива на НСБО гр.Троян се проведе среща-беседа с членове на Съюза и жители на гр.Троян. Цочо Билярски и Никола Григоров презентираха книгите Дойранската епопея и Войната се връща.

Новини