no-image
Общо събрание на членовете на НСБО в зала „София“ на Българския Червен Кръст – 25 март 2016г. Отчет на УС на НСБО за 2015г.

Днес, 25 март 2016г.  провеждаме настоящото Общо събрание на НСБО, за да направим Отчет за своята дейност през 2015г. и да определим съюзните цели и задачи за работа през настоящата 2016г. 

Свалете файл

Новини