no-image
ОТЧЕТ за дейността на Национален съюз „Безопасност и охрана” през 2014г.

През изминалата година дейността на Управителния съвет /УС/ и НСБО премина под знака на 10 годишнина от неговото учредяване.

    На тържеството през декември бяха засегнати много съюзни дейности, затова в настоящият отчет поставяме ударение на някои актуални въпроси и задачи.

Свалете файл

Новини