no-image
Отчет за дейността на Национален съюз „Безопасност и охрана“ за периода 2004 – 2009г.

Днес   2.12.2009г.  НСБО  отбелязва петата година  от основаването си.

   Това е повод да направим отчета за периода и да набележим насоките за нашата  бъдеща работа.

 I. Организационно състояние и развитие на НСБО

   За петте години  НСБО укрепна организационно и разшири   структурите си в столицата и страната.

   В настоящия момент НСБО има структури и представители в 105 населени места в страната.

   От подадените и обработени до 1 ноември 2009г. над 5600 молби приетите членовете в Съюза  са 5123 души.

  Тенденцията на ръст в приема остава устойчива през годините, с което можем само да се гордеем.

   От анализа на анкетните карти може да направим следните изводи за състава на  НСБО, който е както следва:

   – от НСО/действащи и от резерва/ – 9,7%,

   – от МО /действащи и от резерва/  – 10,9%,

   – от МВР/действащи и от резерва/  – 13,3%.

   Общо от НСО,МВР и МО са 33,9%.Офицерите са 27,5%, а сержантите 16,5%. С висше образование са 49,8%, а със средно- 51,2%.

   Членове на Съюза извън посочените по горе служби са:  икономисти- 8,9%,инженери – 6,4%,юристи и адвокати- 2,3%, лекари- 1,8%,педагози и психолози-1,2%,актьори и художници-0,4% и други.

Мъжете са 93,4%, а жените 6,6%.                                                                                

   Членовете на НСБО от София са 53,5%,а от страната 46,5%.

   През отчетния период  УС на НСБО проведе 31 заседания и пет Общи събрания по въпроси на организационното развитие, ръководството и издигането на авторитета на нашата  организация . 

Свали отчет

Новини