categoryphoto4391
По инициатива на Живка Зюмбулева и Илияна Гъбева членове на НСБО-гр.Бургас по случай деня на детето(1 юни) се проведе организирано посещение на деца до остров Св. Анастасия.

Новини